top of page

Стратегія розвитку освіти ”Обговорення проекту”.


Шановні мешканці громади!

Представляємо на Ваш розгляд та обговорення плани та прагнення громади стосовно розвитку освіти в Мереф’янській міській територіальній громаді. Сформована робоча група зібрала данні та провела внутрішній і зовнішній моніторинг стану системи освіти. На підставі отриманих  результатів було визначено місію, стратегічні та операційні цілі, завдання необхідні для їх реалізації.

Місія Мереф’янської міської територіальної громади визначена в стратегії розвитку освіти та полягає в створенні якісного освітнього простору в громаді для кожного її мешканця, підвищення якості освітніх послуг та мотивації у здобутті освіти, забезпечення особистісного розвитку та самореалізації дітей, молоді та людей старшого віку.

Для її реалізації визначені такі стратегічні цілі:

  • Забезпечення високої якості освітніх послуг з дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти.

  • Розбудова системи освіти впродовж життя та сприяння у реалізації цілей сталого розвитку.

В рамках кожної із стратегічних цілей визначено операційні цілі, які покликані забезпечити їх реалізації.

Перша стратегічна ціль – забезпечення високої якості освітніх послуг з дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти – об’єднує такі операційні цілі:

  • Розбудова освітнього середовища та забезпечення рівного доступу до якісних освітніх послуг.

  • Підвищення якості освітніх послуг.

  • Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти розвиток співпраці учасників освітнього процесу та підвищення мотивації учнів до навчання

  • Розвиток співпраці учасників освітнього процесу та підвищення мотивації учнів до навчання

  • Модернізація матеріально-технічного забезпечення закладів освіти

  • Друга стратегічна ціль – розбудова системи освіти впродовж життя та сприяння у реалізації цілей сталого розвитку – об’єднала такі операційні цілі:

  • Підвищення доступності освітніх послуг для здобуття освіти впродовж життя.

  • Сприяння реалізації цілей сталого розвитку.

Детальніше про причини, які лягли в основу стратегічних та операційних цілей, та завданнями, які необхідно виконати для їх реалізації Ви можете ознайомитися у доданому файлі.

Заохочуємо Вас вносити власні пропозиції із дотриманням нижче зазначених вимог. Це дозволить максимально чітко зрозуміти і врахувати ваше бачення.

Вимоги до оформлення пропозицій:

Предметність – означає, що пропозиції повинні стосуватися стратегії розвитку освіти, а саме визначенню, уточненню стратегічних, операційних цілей та завдань необхідних для їх реалізації;

Конкретність – передбачає чітке визначення того, що Ви пропонуєте змінити, як саме це потрібно зробити та зазначенням причин, які на Вашу думку спонукають до рекомендованих вами заходів.  Ваші пропозиції можуть стосуватися будь-якої із стратегічних та операційних цілей, що Вам запропоновані, також Ви можете запропонувати, додати власне бачення стратегічних, операційних цілей та завдань для їх реалізації.

Ваші пропозиції можуть надіслані за допомогою форми google, для цього скористайтеся лінком «Пропозиції до стратегії розвитку освіти Мереф'янської територіальної громади», або у паперовому варіанті надіслані до відділу освіти Мереф’янської міської ради на електронну адресу merefavoks@gmail.com.


Всі внесені пропозиції будуть розглянуті та обговорені членами робочої групи.


 Голосування триває з 20.05.2021р. по 10.06.2021р.

Дякуємо Вам за участь.


Презентація "Місія, стратегічні, операційні цілі розвитку освіти Мереф’янської міської територіальної громади та завдання для їх реалізації на 2021 - 2025" опублікована в розділі "Інформація".

5 переглядів

Commentaires


bottom of page