top of page

Підсумки проведення самооцінювання освітніх та управлінських процесів


Напрям

«Управлінські процеси»

КЗ «МЕРЕФ’ЯНСЬКОГО ЛІЦЕЮ «ПЕРСПЕКТИВА».

В опитуванні взяли участь 25 вчителів, 25 представників батьківської громади, 30 здобувачів освіти закладу (віком від 14 років).


РЕЗУЛЬТАТИ САМООЦІНЮВАННЯ


1. Наявність стратегії розвитку та

системи планування діяльності закладу,

моніторинг виконання поставлених завдань - ДОСТАТНІЙ РІВЕНЬ

2. Формування відносин довіри,

прозорості, дотримання етичних норм - ВИСОКИЙ РІВЕНЬ

3. Ефективність кадрової політики

та забезпечення можливостей для

професійного розвитку педагогічних

працівників - ДОСТАТНІЙ РІВЕНЬ

4. Організація освітнього процесу

на засадах людиноцентризму, прийняття

управлінських рішень на основі

конструктивної співпраці учасників освітнього

процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою

громадою - ДОСТАТНІЙ РІВЕНЬ

5. Формування та забезпечення

реалізації політики академічної

доброчесності - ДОСТАТНІЙ РІВЕНЬ


15 переглядів

תגובות


bottom of page