top of page

МЕТОДИЧНА РОБОТА ПЕДКОЛЕКТИВУ. РІЗНІ НАПРЯМКИ

На засіданні педагогічної ради ліцею, яке відбулося 31 травня 2024 року, одним з питань було підведення підсумків методичної роботи. Серед багатьох напрямків цієї діяльності вважаємо доцільним звернути увагу на друковану продукцію наших педагогів.

Ми будуємо нову українську школу. Найважливішою умовою її успішного розвитку є високий рівень професійної компетентності вчителя, здатного до безперервного особистісного та професійного саморозвитку. Компетентність педагога обумовлює інноваційну діяльність закладу й мотивує педагогів на пошук нових можливостей у підвищенні ефективності своєї праці та результативності навчання учнів. В умовах освітніх трансформацій інновації в навчальній діяльності стають особливо затребуваними. Це викликано необхідністю якісного перетворення змісту, методів, форм і суттєвою модернізацією всього освітнього процесу.

У червні 2023 року в науково-методичному журналі Харківської академії неперервної освіти «Джерело педагогічних інновацій» (випуск № 3 – Інноваційна діяльність учителя правознавства: від теорії до успіху) були надруковані розробки уроків «Правова характеристика понять «людина», «особа», «громадянин». Громадянство України» вчительки історії та права нашого ліцею Терещенко Олени Леонідівни.

У лютому 2024 року в збірнику тез науково-дослідницьких робіт за матеріалами ХVІІ Всеукраїнської філософської історико-краєзнавчої конференції учнівської молоді «Пізнай себе, свій рід, свій нарід» Комунального закладу «Харківська обласна станція юних туристів» Харківської обласної ради надруковано статтю Локойди Катерини, учениці 10-А класу «Сенс життя у поглядах сучасної молоді», створену під керівництвом учителя української мови і літератури Мезенцевої Наталі Володимирівни.

У травні 2024 року Кукленко Олена Сергіївна, вчителька української мови, української та зарубіжної літератур, взала участь в обласному фестивалі «Калейдоскоп медіаосвітніх вправ». Її кейс медіаосвітніх вправ узято до друку в науково-методичному журналі Харківської академії неперервної освіти.

Дякуємо названим педагогам за сучасний погляд на методичну педагогічну діяльність, за саморозвиток, за залучення до своєї наукової роботи учнів ліцею, за поширення інноваційних ідей серед колег.7 переглядів

Comments


bottom of page